ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Ubytování

nabidka ubytovani

Nabízíme možnost ubytování o letních prázdninách. Více informací naleznete >> ZDE <<.

Facebook

logo facebooku

Škola pohledem dětí

Anglická knihovna

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 

 

Ředitelství školy chce poděkovat touto cestou všem sponzorům školy, kteří v letošním školním roce škole pomáhají při zajišťování různých akcí a to finančně či materiálně.

Číst dál...

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová - volba povolání, Mgr. Jana Šecová –spolupráce s PPP, Mgr. Stanislava Vojtíšková – spolupráce s SPC, celková koordinace, matrika
Metodik prevence: Mgr. Marta Mokrá

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 4. A, 1. stupeň
Mgr. Ivana Codrová přírodopis, zeměpis, praktické činnosti
Mgr. Zdena Červinková tř. uč. - 6. B anglický jazyk, dějepis, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, hudební výchova, výchova k občanství
Aleš Frieda vychovatel školního klubu, pedagogický asistent
Mgr. Hana Havlíčková tř. uč. - 3. B, 1. stupeň
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Vojtěch Hulík tř. uč. - 5. A anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova, informatika, pracovní činnosti
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Mgr. Jana Irovská Informatika, environmentální výchova, přírodopis,
Mgr. Aneta Jahelková tř. uč. - 7. tř., matematika, informatika, pracovní činnosti, management, výchova ke zdraví, výtvarná výchova
Marcela Jarošová vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 8. B, český jazyk, výchova k občanství
Mgr. Kateřina Křivánková tř. uč. - 2. 1. stupeň
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 1. A, 1. stupeň
Mgr. Marta Mokrá tř. uč. - 8. A. tř., matematika, chemie, chemická praktika, výchova ke zdraví
Mgr. Petr Novotný tř. uč. - 6. A., tělesná výchova, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Mgr. Pavlína Parkosová německý jazyk, výchova k občanství, prvouka
Mgr. Ivana Pešťáková tř. uč. - 4.B. tř., 1. stupeň, koordinátor EVVO
Lucie Sedláková školní klub - 5. roč.
Mgr. Jana Šecová tř. uč. 5. B český jazyk, pracovní činnosti
Jitka Šírová pedagogická asistentka
Mgr. Danuše Šrámková tř. uč. - 1. B, 1. stupeň
Mgr. Ida Šturmová tř. uč. - 9. tř., anglický jazyk, matematika, management
Lenka Térová pedagogická asistentka
Bc. Michaela Uherková ruský jazyk, anglický jazyk, výchova k občanství
Mgr. Edita Vaňková fyzika, informatika, pracovní činnosti
Mgr. Šárka Vodová tř. uč. - 3. A. - 1. stupeň, speciálně-pedagogická péče
Mgr.Stanislava Vojtíšková český jazyk, hudební výchova

Správní zaměstnanci

Magdalena Krýzová ekonomka
Mgr. Jana Irovská správce sítě
Pavel Jaroš školník
Naďa Janečková vedoucí školní jídelny, úklid
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka
Petra Osobová uklízečka
Ludmila Rulfová kuchařka

V rámci šablon z OPVV, které financuje EU, mohlo vedení školy před Velikonocemi nabídnout svým kolegům tentokrát vzdělávání výjimečně "na úrovni" v krásném prostředí  Lázní Bělohrad. Do tří dnů bylo rozloženo 24 hodin intenzivní výuky v tématech inkluze, čtenářské gramotnosti, matematické i jazykové dle oborového zaměření, avšak v mezičase si mohli všichni dopřát relaxace v nabídce hotelového wellness, či příjemné procházce okolo přilehlého rybníka se spoustou vyřezaných pohádkových postav. Část jednoho odpoledne byla věnována také procházce po městě s průvodcem, připomínce slavných rodáků, tudíž o vzdělání a zážitky po všech stránkách nebyla nouze. Konečně si také učitelé mohli užívat vzdělání s pocitem VIP hostů v luxusních podmínkách.

Mgr. S. Vojtíšková

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová
Metodik prevence: Mgr. Marta Mokrá

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Sacharuk Nikola vychovatelka ŠD, asistentka

Mgr. Zuzana Boušková anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda
Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 3. A, 1. stupeň
Mgr. Ivana Codrová přírodopis, zeměpis, praktické činnosti, environmentální výchova
Mgr. Zdena Červinková tř. uč. - 5. B,anglický jazyk, dějepis, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, hudební výchova, výchova k občanství
Aleš Frieda vychovatel školního klubu
Mgr. Hana Havlíčková tř. uč. - 2. B, 1. stupeň
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Vojtěch Hulík tř. uč. - 9. tř.,anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova, informatika, výchova k občanství
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Mgr. Aneta Jahelková tř. uč. - 6. tř., matematika, informatika, pracovní činnosti, managnent, výchova ke zdraví
Marcela Jarošová vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 7. B, český jazyk
Mgr. Kateřina Křivánková tř. uč. - 1. 1. stupeň
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 4. A, 1. stupeň
Mgr. Elena Lahučká německý jazyk, etická výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova
Mgr. Marta Mokrá tř. uč. - 7. A. tř., matematika, chemie, chemická praktika, výchova ke zdraví
Mgr. Petr Novotný tř. uč. - 5. A., tělesná výchova, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Mgr. Ivana Pešťáková tř. uč. - 3.B. tř., 1. stupeň
Mgr. Šárka Vodová  tř. uč. - 2. A. - 1. stupeň, speciálněpedagogická péče
Mgr. Jana Šecová český jazyk
Mgr. Danuše Šrámková tř. uč. - 4. B, 1. stupeň
Mgr. Ida Šturmová tř. uč. - 8. tř., anglický jazyk, matematika, management
Bc. Michaela Uherková ruský jazyk, výchova k občanství
Mgr. Edita Vaňková fyzika, informatika
Mgr. Stanislava Vojtíšková český jazyk, hudební výchova

Správní zaměstnanci

Magdalena Krýzová ekonomka
Mgr. Jana Irovská správce sítě
Pavel Jaroš školník
Naďa Janečková vedoucí školní jídelny, úklid
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka
Petra Osobová uklízečka
Ludmila Rulfová kuchařka

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Zuzana Boušková anglický jazyk
Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 2. A, 1. stupeň
Mgr. Ivana Codrová  tř.uč.- 9.B., přírodopis, zeměpis, praktické činnosti
Mgr. Zdena Červinková - od 21. 11. 2016 anglický jazyk, dějepis, matematika
Aleš Frieda vychovatel školního klubu, pedagogický asistent
Mgr. Hana Havlíčková  tř. uč. - 1. B, 1. stupeň
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD, výtvarná výchova
Mgr. Vojtěch Hulík tř. uč. - 8. tř.,zeměpis, tělesná výchova, informatika
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD
Mgr. Aneta Jahelková tř. uč. - 5. tř., matematika, vlastivěda, přírodověda, managnent
Marcela Jarošová vychovatelka ŠD
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 6. B, český jazyk, výchova k občanství
Mgr. Jana Irovská informatika
Mgr. Jiří Kiss - pracovní poměr ukončen ke dni 21. 11. 2016 dějepis, matematika, výchova k občanství
Mgr. Kateřina Křivánková tř. uč. - 4. A, 1. stupeň, anglický jazyk
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 3. A, 1. stupeň
Mgr. Elena Lahučká  tř. uč. - 4. B, 1. stupeň, německý jazyk, etická výchova
Mgr. Marta Mokrá tř. uč. - 6. A. tř., matematika, chemie, management
Mgr. Petr Novotný  tř. uč. - 9. A., tělesná výchova, fyzika, hudební výchova
Mgr. Ivana Pešťáková  tř. uč. - 2.B. tř., 1. stupeň
Mgr. Nikola Prouzová vychovatelka ŠD, asistentka
Mgr. Šárka Ruprichová tř. uč. - 1. A. - 1. stupeň, anglický jazyk
Mgr. Jana Šecová český jazyk
Mgr. Danuše Šrámková  tř. uč. - 3. B, 1. stupeň
Mgr. Ida Šturmová  tř. uč. - 7. tř., anglický jazyk, matematika, management
Bc. Michaela Uherková ruský jazyk
Mgr. Edita Vaňková fyzika, pracovní činnosti
Mgr. Stanislava Vojtíšková  český jazyk, hudební výchova

Správní zaměstnanci

Magdalena Krýzová ekonomka
Pavel Jaroš školník
Naďa Janečková  vedoucí školní jídelny, úklid
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka
Petra Osobová uklízečka
Ludmila Rulfová kuchařka

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 1. A, 1. stupeň
Mgr. Ivana Codrová  tř.uč.- 8.B., přírodopis, zeměpis, praktické činnosti
Aleš Frieda vychovatel školního klubu, pedagogický asistent
Mgr. Hana Havlíčková  tř. uč. - 3. B, 1. stupeň
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD, výtvarná výchova
Mgr. Vojtěch Hulík zeměpis, tělesná výchova, informatika
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD
Mgr. Aneta Jahelková matematika, výtvarná výchova
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 5. B, český jazyk, výchova k občanství
Mgr. Jana Irovská informatika
Mgr. Kateřina Křivánková tř. uč. - 3. A, 1. stupeň, anglický jazyk
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 2. A, 1. stupeň
Mgr. Elena Lahučká  tř. uč. - 8. A, 1. stupeň, německý jazyk, etická výchova
Mgr. Marta Mokrá tř. uč. - 5. A. tř., matematika, chemie, management
Mgr. Petr Novotný  tř. uč. - 9. tř., tělesná výchova, fyzika, hudební výchova
Mgr. Lenka Paťavová tř. uč. - 7. B, anglický jazyk, výtvarná výchova
Mgr. Ivana Pešťáková  tř. uč. - 1.B. tř., 1. stupeň
Mgr. Eva Pluskalová  anglický jazyk, dějepis
Mgr. Nikola Prouzová vychovatelka ŠD, asistentka
Mgr. Šárka Ruprichová tř. uč. - 4. tř. - 1. stupeň, anglický jazyk
Mgr. Pavla Řezníčková tř. uč. - 7. A, český jazyk, hudební výchova
Mgr. Danuše Šrámková  tř. uč. - 2. B, 1. stupeň
Mgr. Ida Šturmová  tř. uč. - 6. tř., anglický jazyk, matematika, management
Mgr. Edita Vaňková fyzika, pracovní činnosti
Mgr. Stanislava Vojtíšková  český jazyk, hudební výchova

Správní zaměstnanci

Magdalena Krýzová ekonomka
Pavel Jaroš školník
Naďa Janečková  vedoucí školní jídelny, úklid
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka
Helena Francová uklízečka
Eva Neumannová kuchařka

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková od 10.11.
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 4. A, 1. stupeň
Mgr. Ivana Codrová  tř.uč.- 7.B., přírodopis, zeměpis, praktické činnosti
Aleš Frieda vychovatel školního klubu, pedagogický asistent
Mgr. Hana Havlíčková  tř. uč. - 2. B, 1. stupeň
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD, výtvarná výchova
Mgr. Vojtěch Hulík zeměpis, tělesná výchova, informatika
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD
Mgr. Aneta Jahelková matematika, výtvarná výchova
Mgr. Lucie Ježková český jazyk, výchova k občanství
Mgr. Jana Irovská informatika
Mgr. Kateřina Křivánková tř. uč. - 2. A, 1. stupeň, anglický jazyk
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 1. A, 1. stupeň
Bc. Martina Kuchařová vychovatelka ŠD
Mgr. Elena Lahučká  tř. uč. - 7. A, 1. stupeň, německý jazyk, etická výchova
Mgr. Marta Mokrá tř. uč. - 9. tř., matematika, chemie, management
Mgr. Petr Novotný  tř. uč. - 8. tř., tělesná výchova, fyzika, hudební výchova
Mgr. Lenka Paťavová tř. uč. - 6. B, anglický jazyk, výtvarná výchova
Mgr. Ivana Pešťáková  tř. uč. - 3. tř., 1. stupeň
Mgr. Eva Pluskalová  anglický jazyk, dějepis
Mgr. Nikola Prouzová vychovatelka ŠD, asistentka
Mgr. Šárka Ruprichová tř. uč. - 4. B, 1. stupeň, anglický jazyk
Mgr. Danuše Šrámková  tř. uč. - 1. A, 1. stupeň
Bc. Ida Šturmová  tř. uč. - 5. tř., anglický jazyk, matematika, management
Mgr. Edita Vaňková fyzika, pracovní činnosti
Mgr. Pavla Vojtíšková tř. uč. - 6. A, český jazyk, hudební výchova
Mgr. Stanislava Vojtíšková  český jazyk, hudební výchova

Správní zaměstnanci

Magdalena Krýzová ekonomka
Pavel Jaroš školník
Naďa Janečková  vedoucí školní jídelny, úklid
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka
Helena Francová uklízečka
Eva Neumannová kuchařka

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2017. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.