ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Ubytování

nabidka ubytovani

Nabízíme možnost ubytování o letních prázdninách. Více informací naleznete >> ZDE <<.

Facebook

logo facebooku

Škola pohledem dětí

Anglická knihovna

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 

 

V měsíci dubnu se uskutečnil projekt v našich třetích třídách zaměřený na vztahy mezi žáky, na bezpečnost silničního provozu a ochranu člověka za mimořádných událostí.

První akcí vedly lektorky z Jaroměře. Hlavním tematem byla šikana, vztahy ve třídách, ochrana proti ní a pomoc slabým žákům. Děti obou tříd velice dobře spolupracovaly a snažily se dané problémy řešit. Následoval další blok zaměřený na bezpečnost silničního provozu , hlavně téma - chodec a cyklista. Žáci si pod vedením paní Lucie Nedvídkové z DDM zopakovali a procvičili pravidla, která by měli jako chodci i cyklisté znát a dodržovat. Seznámili se i se správným vybavením jízdního kola. Soutěž v poznávání dopravních značek zakončila druhou část. Třetí předposlední částí byla návštěva nové hasičské zbrojnice, kde si žáci prohlédli vybavení hasičských vozů, vyzkoušeli hasičské obleky, hasiči s dětmi besedovali a odpovídali na spoustu jejich otázek. Závěrečná část, která má formu zkušebního testu, čeká na žáky v týdnu po jarních svátcích. Již nyní, ale můžeme říci, že se náš projekt zdařil, žáky zaujal a jistě bylo hodně témat, ke kterým se budeme v hodinách českého jazyka, prvouky, ale i v třídnických hodinách vracet.

Mgr. D. Šrámková, Mgr. I. Pešťáková

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2017. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.