ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Facebook

logo facebooku

Škola pohledem dětí

Anglická knihovna

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 

 

Zápis z voleb do Školské rady při ZŠ Podharť, konaných dne 19. 11. 2013

Složení volební komise: Magdalena Krýzová - ekonomka, Bc. Ida Šturmová - vedoucí učitelka 2. stupně, Mgr. Kateřina Křivánková - vedoucí učitelka 1. stupně

Celkem dochází do naší školy 306 žáků, odevzdáno bylo 194 volebních lístků - volby jsou platné. Do školské rady byli voleni z celkového počtu 10 kandidátů dva kandidáti.

Nejvyšší počet hlasů získal MUDr. Rudolf Dušánek – celkem 86 hlasů

Na druhém místě skončila Mgr. Pavlína Flídrová – celkem 57 hlasů

Na třetím místě skončila Radka Hulíková – celkem 52 hlasů

Z řad rodičů byli do školské rady na volební období listopad 2013-2016 zvoleni:

MUDr. Rudolf Dušánek a Mgr. Pavlína Flídrová

Z řad pedagog:

Mgr. Radan Černý a Mgr. Danuše Šrámková

Za MÚ byli nominováni:

Mgr. Ivana Černá a ing. Martin Plecháč

Dnem voleb se stávají zvolení kandidáti novými členy školské rady.

                                                          

Ve Dvoře Králové n. L. 25. 11. 2013  Mgr. Stanislava Vojtíšková, řed. školy

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2017. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.