ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Facebook

logo facebooku

Škola pohledem dětí

Anglická knihovna

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 

 

Oznamuji tímto v souladu se zákonem č. 561/2004 dle §24 odst. 2 vyhlášení pro žáky školy z organizačních důvodů volné dny na 29. a 30. června 2020.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

 

Vážení rodiče žáků 6. -8. tříd,
pokud sledujete nejnovější zprávy, jistě už víte, že se díky příznivé epidemiologické situaci žáci 6 až 8. ročníků mohou dobrovolně vrátit do občasného a krátkodobějšího prezenčního studia od 8. 6. za účelem socializačních, třídnických aktivit a konzultací v jednotlivých předmětech. Vzdělávání na dálku bude však zachováno i nadále jako hlavní vzdělávací aktivita. Žáci 6. - 8. ročníků, kteří budou pracovat z domova, se mohou připojovat do konzultační výuky přes Microsoft Teams.
 
Informace pro naši ZŠ
V naší škole se budou denně vyučovat 4 hodiny od 8,45 do 12,35 (možnost zajištění obědů). Převážně budou složeny z třídnické hodiny, M, Čj, cizího jazyka.
Pro 6. A, 6. B je vyhrazeno úterý a čtvrtek.
Pro 7. A, 7. B je vyhrazeno pondělí a středa.
Pro 8. tř. je vyhrazen pátek.
Nyní potřebujeme nejpozději do středy 3. 6. do 12,00 hod. zjistit, kolik žáků bude tuto možnost využívat. Kontaktujte prosím všichni třídní učitele přes Bakaláře a vyjádřete se, zda bude či nebude Vaše dítě školu navštěvovat. Podle počtu zájemců vytvoříme skupiny do maximálního počtu 15. Bližší informace o výuce od 8. 6. vyvěsíme na web v pátek 5.6.  
Děkuji Mgr. S. Vojtíšková
 

Děti, které nahlásily, že budou chodit na obědy a měly dostatečný kredit, mají objednáno na první týden školy.

Děti, které chodí do školy, mají povolen přístup k objednávání a mohou si případně obědy objednat.

Děti, které nechodí do školy, mají přístup k objednávání obědů odepřen.

Prosíme o kontrolu výše kreditu a případné vložení příslušných částek na účet 251973106/0300, variabilní symbol = osobní číslo.

Platba v hotovosti jen v nejnutnějších případech – poslat po dítěti, které předá hotovost paní učitelce.

Výdej do jídlonosičů není možný, proto Vás žádáme o pečlivé odhlašování (v pracovní dny do 14 hodin na webu, po 14. hodině do 7.30 ráno příslušného dne pomocí SMS na 737 506 193 – napsat jméno a příjmení dítěte, třídu).

Děkujeme.

Vážení rodiče, v přílohách uveřejňujeme pokyny vedení školy k výuce žáků 1. - 5. tříd a pravidla ochrany zdraví dle pokynů MŠMT
 
POKYNY VEDENÍ ZŠ PODHARŤ TÝKAJÍCÍCH SE NÁVRATU ŽÁKŮ 1. - 5. ROČNÍKŮ DO PREZENČNÍHO STUDIA
 
Příloha 1 -  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 
Příloha 2 -  OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Pro žáky 9. tříd
Podle počtu přihlášených se v pondělí 11.5. otevřou 2 skupiny:

1. První skupinu tvoří žáci 9.A a vzhledem k rozložení i 2 žáci z 9.B. Přicházejte s rouškou průběžně před osmou hodinou, dodržujte 2m rozestupy, paní učitelka Vám změří teplotu a pošle do šatny. Poté si ve vestibulu vydezinfikujte  ruce. Nejzazší termín pro zařazení do skupiny je 7,55 hod.

2. Druhá skupina ( žáci 9.B) se dostaví s rouškou před školu nejdříve v 7,55hod. Nejzazší termín pro zařazení do skupin je 8,15 hod. Jinak je postup stejný. Přicházejte průběžně, dodržujte 2m rozestupy, paní učitelka Vám změří teplotu a pošle do šatny. Po přezutí si ve vestibulu vydezinfikuj ruce.
 
Kromě roušky, kterou budete mít na sobě, nezapomeňte přinést ještě druhou, sáček na odkládání a čestné prohlášení podepsané rodiči. Dezinfekční prostředky zajišťuje škola a s bezpečnostními pravidly pro pobyt ve škole Vás seznámí třídní paní učitelky. Řiďte se jejich pokyny a mějte na paměti, že při porušení můžete být z výuky vyřazeni.
Přeji Vám, ať se obohatíte nejen opětovným shledáním se spolužáky, ale především vědomostmi, které Vás posunou k vysněnému cíli.
Mgr. S. Vojtíšková
Vážení rodiče a žáci 9. tříd,
po dnešní poradě vyučujících, zpětných informací od Vás a bohaté diskuzi ohledně nejnovějších pokynů ministra školství jsme dospěli k tomuto závěru: Od pondělí 11.5. nastávají dvě varianty vzdělávání žáků 9A a 9.B
 
1. Kdo se přihlásí třídní paní učitelce na prezenční studium ve škole ( do zítra 7.5.), bude mít v pondělí, středu a pátek bloky Čj a M, zaměřené na přípravu pro přijímací pohovory. Vždy 2 hod.Čj,2 hod. M.
Rozvrh však zůstává v Bakalářích i nadále ve stejném režimu, tudíž úkoly z ostatních předmětů bude samostudiem plnit odpoledne či ve čtvrtek, pátek.  Na odevzdání má  celý týden.
Nejspíše se otevřou 2 skupiny. Upřesním v pátek a napíšu čas vyzvednutí paní učitelkou před školou pro jednotlivé skupiny. Nezapomeňte čestná prohlášení.

2. Kdo se nepřihlásí na prezenční studium ve škole, řídí se rozvrhem jako doposud, úkoly plní průběžně dle požadavků vyučujících.
Mgr. S. Vojtíšková

Vážení rodiče, v přílohách uveřejňujeme pokyny vedení školy k výuce žáků 9. tříd a pravidla ochrany zdraví dle pokynů MŠMT

 

  

Příloha 2 -  OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 

 

 

 

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2017. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.