ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Ubytování

nabidka ubytovani

Nabízíme možnost ubytování o letních prázdninách. Více informací naleznete >> ZDE <<.

Facebook

logo facebooku

Škola pohledem dětí

Anglická knihovna

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 

 

Ve čtvrtek 17. 5. se uskutečnilo okresní kolo dopravní soutěže, kterou již každoročně pořádá DDM – Jednička ve spolupráci s BESIPEM.

Číst dál...

Naše škola se jako každý rok zapojila do ekologické akce pořádané DDM JEDNIČKA. Tato akce si klade za cíl podpořit třídění odpadu, hlavně hliníku a pomoci naší ZEMI. V průběhu celého školního roku sbírali žáci od první až do deváté třídy hliník, zapojili se i učitelé a správní zaměstnanci. Odvezli jsme do DDM velké množství hliníku a těšili se na vyhlášení. Při slavnostním vyhlášení nám hlavní organizátorka celé akce paní Mgr. Hušková vysvětlila jak správně třídit hliník a co se jako hliník „tváří“, ale hliníkem není. Vyzkoušeli jsme si i kontrolu pomocí magnetu.
Při vyhlašování výsledků jsme všichni napjatě čekali, jaké bude umístění. Bylo SUPER. Umístili jsme se na 1. místě. Ráda bych poděkovala všem, kteří hliník po celý rok sbírali, a těším se, že ve sběru budeme opět pokračovat v příštím školním roce.

Mgr. Ivana Pešťáková – koordinátor EVVO

Výsledková listina

Ve čtvrtek byly na vernisáži výtvarné soutěže „Zvíře není věc“ v královédvorské zoo předány ceny XIII. ročníku této dětské soutěže. Celkem se zúčastnilo 51 škol z ČR a odborná porota vybírala z téměř 700 prací.

Úspěšné byly i děti naší školy. Blahopřejeme!

 

kategorie – 1. – 3. ročník ZŠ
1. místo Anna Lašová ZŠ Bílá Třemešná
2. místo Helena Davidová ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L.
3. místo Sára Sládková ZŠ T. Brzkové, Plzeň

 

kategorie – 4. – 6. ročník ZŠ
1. místo Matouš Flégr ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L.
2. místo Robert Hopjan ZŠ Šrámkova, Opava
3. místo Marjani Akritidu – Víšová, Jeseník

 

Fotografie pana Bartošky z celé akce si můžete prohlédnout na stránkách Hankova domu  

Žáci naší školy se letos zúčastnili výtvarné soutěže na téma "S Rumcajsem za českými tradicemi" pořádané v rámci každoroční akce Jičín město pohádky.

Číst dál...

Při ZŠ Podharť pracuje každoročně výtvarný kroužek.  Navštěvují ho děti  1.-5. tříd. Svými pracemi úspěšně reprezentují školu jak v regionálních, tak i celostátních soutěžích. V soutěžích, které pořádal "Dům dětí a mládeže Jednička",  získaly naše děti tato ocenění:

 "Barevný podzim"  -  1.místo Ondřej Hoffman 1.tř                       
                                 1.místo Anežka Špačková 4.tř
                                 2.místo Klára Benešová  1.tř
 "Zima za oknem"  -   1.místo Žaneta Valová 
                                1.místo Flortje Chrisstoffels
"Poštovní známka" -   1.místo Barbora Lukšanová 1.tř
                                3.místo Andrea Dymešová 5tř
                                3.místo Veronika Sedláková 4.tř
V soutěži, kterou pořádalo naše město "Příjezd hraběte Šporka" získala 1.místo Žaneta Valová.

Každoročně se několik obrázků objeví jako zpestření i v "Odpadovém kalendáři"  našeho města.
V celostátních soutěžích "Pode mlejnem nade mlejnem" -  Bájo Česká Skalice, získala hlavní cenu Klára Benešová z 1.tř,

v celostátní výtvarné soutěži Brontosaurus žákyně Aneta Kühnelová ve velké konkurenci 2. místo.
V soutěži "Krkonoše očima dětí" čestné uznání Anna Vyšanská
V soutěži "Zvíře není věc" -  2.místo Helena Davidová z 3.tř  a  1.místo Matouš Flégr ze 4.tř
V soutěži "Máme rádi přírodu" – Brno získala Aneta Kühnelová 2.místo
Poděkování patří zejména paní vychovatelce Haně Pfeiferové a blahopřání všem dětem, na které můžeme být pyšní.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2017. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.