ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Facebook

logo facebooku

Škola pohledem dětí

Anglická knihovna

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 

 

Informace pro žáky 6. tříd  k nástupu do školy 9.6.2020

Pro žáky 6.A třídy

Nástup do školy v 8,45-8,55 hod., konec výuky v 12,35 hod. Je možnost přihlásit si oběd. Přicházejte s rouškou průběžně před školu, dodržujte 2m rozestupy, třídní učitel Vám změří teplotu a pošle do šatny pro věci. Poté si ve vestibulu vydezinfikujte ruce. Nejzazší termín pro zařazení do skupiny je 8,55 hod.

Rozvrh na úterý 9.6. : třídnická hodina, matematika, český jazyk, dějepis
               čtvrtek  11.6.: matematika, český jazyk, přírodopis, anglický jazyk
 
Pro žáky 6.B třídy – budou se otevírat dvě skupiny: rozdělení na dívky,chlapce

Žáci se dostaví s rouškou před školu nejdříve v 8,55hod. Nejzazší termín pro zařazení do skupin je 9,10 hod., konec výuky 12,45 hod. Je možnost přihlásit si oběd.  Jinak je postup stejný. Přicházejte průběžně, dodržujte 2m rozestupy, paní učitelka Vám změří teplotu a pošle do šatny. Po přezutí si ve vestibulu vydezinfikujte ruce. Vzhledem k otevření dvou skupin nelze do výuky zařadit pouze M,Čj a cizí jazyk
Rozvrh dívky:
na úterý 9.6. : třídnická hodina, český jazyk, matematika, přírodopis/ dějepis
    čtvrtek  11.6.: zeměpis,matematika, český jazyk, anglický jazyk
Rozvrh chlapci:
na úterý 9.6. :  matematika, přírodopis, dějepis, český jazyk/třídnická hodina
    čtvrtek  11.6.: český jazyk, zeměpis, matematika, anglický jazyk
 
Kromě roušky, kterou budete mít na sobě, nezapomeňte přinést ještě druhou, sáček na odkládání a čestné prohlášení podepsané rodiči (Příloha na webu či ve schránce před hlavním vchodem). Dezinfekční prostředky zajišťuje škola a s bezpečnostními pravidly pro pobyt ve škole Vás seznámí třídní učitelé v den nástupu. Řiďte se jejich pokyny a mějte na paměti, že při porušení můžete být z výuky vyloučeni.
Přeji Vám, ať se obohatíte opětovným shledáním se spolužáky a využijete konzultací k vysvětlení látky.
Mgr. S. Vojtíšková

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2017. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.