ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Facebook

logo facebooku

Škola pohledem dětí

Anglická knihovna

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 

 

Směrnice ředitelky školy ze dne 11. 11. 2019
 
Stanovení termínů pro předložení dokladů o plnění povinné školní docházky v zahraničí vždy k 31. červenci příslušného kalendářního roku.
 podle § 38 školského zákona a ustanovení vyhlášky č. 48/2004 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce žáka povinnost nahlásit kmenové škole v ČR adresu místa pobytu žáka a i adresu příslušné školy, kde žák bude plnit povinnou školní docházku.
Dále dle:  
§ 18 - Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky
 
•         Pokud žák nekoná zkoušku, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením dokladu o této skutečnosti vydaného školou mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy.
•         Plnění povinné školní docházky lze doložit také čestným prohlášením zákonného zástupce žáka potvrzujícím plnění povinné školní docházky žáka, pokud škola mimo území České republiky takový doklad nevydává. Čestné prohlášení podle první věty musí obsahovat alespoň název a adresu školy a školní rok, za který se čestné prohlášení vydává.
 
§ 18a - Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí
 
•         Pokud žák nekoná zkoušku, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy.
 

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2017. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.